Контакти

Офис град Костенец – тел. : 07142/2253

Работно време: от 09.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 18.00 часа от понеделник по петък.

 

Офис град Момин проход – GSM 0896655489

Работно време: от 10.00 до 12.00 часа и от 16.00 до 18.00 часа от понеделник по петък.

 

Офис село Костенец – тел.: 07144/5973;  GSM 0896655492

Работно време: от 10.00 до 12.00 часа и от 16.00 до 18.00 часа от понеделник по петък.