Промоции

Само за 8.00 лева  телевизия за първите 3 месеца при едногодишен договор и 35 любими програми!

Само за 20.00 лева Пакетна услуга – Телевизия и Интернет за първите 3 месеца при едногодишен договор! Телевизия с 35 програми и неограничен Интернет!