Свържете се с нас

0889 792312 – телефон за повреди

за всеки работен ден и почивни дни от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 18.00 часа

Адрес

Град Костенец п.к. 2030
Обл. Софийска, Ул. „Белмекен” № 4, ет. 3
Управител: Снежана Тодорова
тел.: 07142/2253; 07142/4208,
E-mail :  mineralood2013@gmail.com